نوشته شده توسط در ۱۱ دی ۱۳۹۱
Share

سازمان‌ها، موسسات، بنگاه‌ها و انجمن‌های خیریه و بشردوستانه، همیشه تحت حمایت سالم زی هستند. ما به همکاری با این عزیزان افتخار می‌کنیم و آگاهی‌رسانی به بازدیدکنندگان سالم زی در مورد این سازمان‌ها، موجب خوشحالی ماست.

we-like-page-logo.png

اگر شما نیز با این دستگاه‌ها همکاری دارید، می‌توانید از طریق صفحه تماس ما را با فعالیت‌های موسسه خود آشنا کنید. ما خوانندگان و دنبال‌کنندگان سالم زی را با شما آشنا می‌کنیم.