مطالبی که برچسب کتاب های گویا دارند

از سال ۱۹۶۴، پانزدهم اکتبر را روز جهانی عصای سفید قرار داده اند. این روز، بهانه ای است برای توجه بیشتر به نابینایان و دستاوردهای آنان، ایجاد شغل ها و محیط های مناسب روشندلان، و بازشناسی بیماری هایی که به نابینایی یا کم بینایی افراد منجر می شوند. امروز نیز مصادف با همین روز است. نابینایان در جوامع […]

ادامه مطلب »