مطالبی که برچسب معده دارند
img
۷ مرداد ۱۳۹۱

ما با روزه و فواید آن آشنا هستیم، اما به راستی هنگامی که از خوردن و نوشیدن پرهیز می کنیم چه اتفاقی برای بدن ما می افتد؟ جواب این سوال یک جمله ی ساده است: بدن ما درگیر و مشغول می گردد! دفع مسمویت پرهیز از خوردن و نوشیدن باعث می شود که بدن به حالت استراحت رفته […]

ادامه مطلب »