مطالبی که برچسب مضرات مصرف قلیان دارند
img
۱۲ بهمن ۱۳۹۰

قلیان از ظرف آب، ستون دود، مشعل و شلنگ یا لوله تشکیل می شود. حرارت ذغال در بخش بالایی قلیان، منجر به ایجاد دود تنباکو شده و با مکش فرد، دود پس از عبور از آب، از طریق شلنگ به ریه فردی که قلیان می کشد، منتقل می شود. بسیاری از مردم بر این باورند که استعمال قلیان […]

ادامه مطلب »