مطالبی که برچسب فشارهای کاری دارند
img
۱۹ فروردین ۱۳۹۱

آیا احساس می کنید شغل تان انرژی زیادی از شما می گیرد؟ آیا خستگی، بیماری و ناراحتی های روحی و روانی احتمالی را ناشی از شغل تان می دانید؟ در این صورت لازم است راه هایی را به شما گوشزد کنیم که توجه به آنها مانعی برای تاثیرپذیری های منفی از محل کار و امور شغلی تان است. […]

ادامه مطلب »