مطالبی که برچسب علایق فردی دارند
img
۸ مهر ۱۳۹۱

همه ما دارای روابط اجتماعی متفاوتی هستیم. آشنایان، دوستان، همسایه ها و همکاران ما، روابط اجتماعی مان را می سازند. برای بخش عظیمی از جامعه، این روابط کاملا رضایت بخش نیستند و در واقع تبدیل به یک رابطه قوی و عمیق نمی شوند. جوامع مجازی هم به این مشکل دامن می زنند و در آنها هم کمتر خبری […]

ادامه مطلب »