مطالبی که برچسب سازمان جهانی غذا دارند
img
۲۴ مهر ۱۳۹۰

امروز ۱۶ اکتبر (۲۳ مهر) روز جهانی غذا است. با توجه به اهمیت این مساله در زندگی میلیون ها نفر در سطح جهان، هر ساله در این روز برنامه هایی در راستای بهبود کمک رسانی به جوامع آسیب پذیر و حمایت از آنها انجام می شود. متن زیر، بخشی از گزارش برنامه جهانی غذا در ایران، است که […]

ادامه مطلب »