مطالبی که برچسب روز جهانی عصای سفید دارند

از سال ۱۹۶۴، پانزدهم اکتبر را روز جهانی عصای سفید قرار داده اند. این روز، بهانه ای است برای توجه بیشتر به نابینایان و دستاوردهای آنان، ایجاد شغل ها و محیط های مناسب روشندلان، و بازشناسی بیماری هایی که به نابینایی یا کم بینایی افراد منجر می شوند. امروز نیز مصادف با همین روز است. نابینایان در جوامع […]

ادامه مطلب »

امروز ، ۱۵ اکتبر، روز جهانی نابینایان و عصای سفید است. این روز در جهت اهمیت به روشندلان، توجه بیشتر به مشکلات آنها و ایجاد محیط های مناسب برای استفاده کنندگان از عصای سفید است. علاوه بر این، از سال ۱۹۶۴ که این روز تصویب شده است، بهانه ای برای پاسداشت دستاوردهای افراد نابینا به حساب می آید. […]

ادامه مطلب »