مطالبی که برچسب درونگرایی دارند
img
۲۷ خرداد ۱۳۹۱

ما آدم های متفاوتی هستیم. ما بر حسب معیارهای مختلفی، آدم های متفاوتی هستیم. مثلا این‌که چه نوع تیپ شخصیتی داشته باشیم رفتار و درک ما از دنیا را متفاوت از دیگران می کند. یا مثلاً اینکه بیشتر احساسی هستیم یا منطقی، رویکرد ما به مسائل را متفاوت می‌‌سازد. در کارگاه شناخت توانایی ها هم به یکی از […]

ادامه مطلب »