مطالبی که برچسب دردهای شکمی دارند
img
۳ مهر ۱۳۹۱

تقریباً همه حداقل یک بار دل درد را تجربه کرده اند. دردهایی که می توانند به صورت خفیف یا شدید، کوتاه مدت (حاد) یا بلندمدت (مزمن) ظاهر شده و موجب رنجش فرد شوند. ناحیه میانی بدن (بین قفسه سینه و لگن) را بخش شکمی بدن می نامند و کلیه دردهای ایجاد شده در این ناحیۀ با ‘دردهای شکمی’ […]

ادامه مطلب »