مطالبی که برچسب خیره شدن دارند
img
۲۱ آبان ۱۳۹۰

مرکز تصویر بالا را نگاه کنید، در واقع به مرکز آن خیره شوید. هیچ کلکی در کار نیست، فقط با آرامش به وسط تصویر خیره شوید. آیا تصویر ناپدید می شود؟ خوب است. اگر می خواهید از علت این پدیده آگاه باشید ادامه مطلب را مطالعه نمایید. چیزی که شما تجربه کردید به Troxler’s Fading شناخته شده است. […]

ادامه مطلب »