مطالبی که برچسب خود آزمایی دارند
img
۹ تیر ۱۳۹۰

موثرترین راه تشخیص سرطان سینه ماموگرافی است. همچنین معاینه بالینی سینه می تواند مکمل ماموگرافی باشد. ثابت شده که دوسوم سرطان های سینه را خود زنان تشخیص داده اند. پزشکان همواره فواید خودآزمایی را با بیماران خود درمیان می گذارند و از بیست سالگی خودآزمایی ماهانه را به همه دختران توصیه می کنند.   خودآزمایی سینه چیست؟ راهی […]

ادامه مطلب »