مطالبی که برچسب توانایی‌های چپ‌دست‌ها دارند

چند روز پیش (سیزدهم آگوست) روز چپ‌دست‌ها بود. در دنیا به طور تقریبی از هر ۱۰ نفر یک نفر چپ دست است. داستان‌ها و افسانه‌های زیادی در رابطه با افراد چپ‌دست وجود دارد. همچنین تحقیقات بسیاری نیز در رابطه با آنها و بر روی تفاوت‌های ذهنی، فکری، تمایلات و تاثیرشان در اجتماع در مقایسه با راست‌دست‌ها انجام شده […]

ادامه مطلب »