مطالبی که برچسب تمرین دارند
img
۱۸ شهریور ۱۳۹۱

چشمان خود را باز نموده اید ولی حال جدا شدن از رختخواب را ندارید؟ چرت میزنید؟ دوباره و دوباره؟ در نهایت با این بیحالی و چرت زدن ها آنقدر وقت تلف می کنید که زمان می گذرد. با عجله از رختخواب بیرون می پرید و با سرعت هرچه تمام تر آماده می شوید چرا که زمان را از […]

ادامه مطلب »
img
۲۲ بهمن ۱۳۹۰

در بخش اول از این مطلب، با برخی نکات برای جلوگیری از پشت گوش انداختن کارهای روزمره، آشنا شدید. در ادامه، سه نکته مهم دیگر را نیز بخوانید. ۴- تمرین سخت داشته باشید. توصیه می شود، خود را به سختی های سازنده عادت دهید. منظور، حرکت به سمت سختی ها برای رسیدن به اهداف است. برای مثال، رقصنده […]

ادامه مطلب »