مطالبی که برچسب تمرینات ورزشی دارند
img
۴ مهر ۱۳۹۲

به طور قطع، شما هم با این پدیده مواجه شده‌اید. پس از انجام تمرینات ورزشی، تپش قلب سرعت می‌گیرد و تا چند دقیقه پس از اتمام حرکات ورزشی به وضع ثابت بر نمی‌گردد. این عکس‌العمل بدن شماست که دلیل بروز آن در ادامه توضیح داده شده است. ماهیچه‌ها نیازمند اکسیژن هستند کلیه حرکات بدن شما، توسط ماهیچه‌ها انجام […]

ادامه مطلب »