مطالبی که برچسب تغییر وضعیت دارند
img
۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

شاید بارها برای شما و همکارتان پیش آمده باشد، که زمانی وارد محیط کار می شوید، حس بدی به شما دست دهد. احساس کنید که شما به این محیط تعلق ندارید و لحظه شماری کنید تا ساعت کاری پایان یابد، خودتان را به خانه برسانید و پس از یک دوش آب گرم به آرامش نسبی دست یابید. مشکل […]

ادامه مطلب »