مطالبی که برچسب بوعلی سینا دارند
img
۱ شهریور ۱۳۹۰

اول شهریور، به پاسداشت ابوعلی سینا، حکیم و دانشمند بزرگ ایرانی، در ایران روز پزشک نامیده شده است. این حکیم فرزانه، از مفاخر بزرگ ایران به حساب می آید. وی در آگاهی از علوم بسیاری همچون طب، ریاضیات، فلسفه، فقه و … شهرت داشت. ابن سینا، کتاب های بسیاری را از خود به جای گذاشته که بسیاری از […]

ادامه مطلب »