مطالبی که برچسب بازار تابستانه دارند
img
۱۵ شهریور ۱۳۹۱

احتمالاً محک را می شناسید. سازمانی مردم نهاد که با هدف حمایت از کودکان سرطانی و خانواده های آنها در سال ۱۳۷۰ تاسیس شد. محک موسسه ای خیریه، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که با کمک ها و مشارکت های مردمی اداره شده و فعالیت های حمایتی خود را از کودکان مبتلا به سرطان انجام می دهد. […]

ادامه مطلب »