مطالبی که برچسب انواع سردرد دارند
img
۱۰ دی ۱۳۹۰

به طور کلی، تغییر در مواد شیمیایی، اعصاب و یا رگهای خونی، باعث ارسال پیامهای درد به مغز و بروز سردرد می گردد. فهمیدن این مساله بسیار مهم است که این سردردها گذرا هستند و یا ریشه در مشکلی عمیق تر داشته و نیاز به مراقبت های پزشکی دارند. سردردها می توانند به صورت تنشی، میگرن و یا […]

ادامه مطلب »