مطالبی که برچسب انجام امور دارند
img
۲۲ بهمن ۱۳۹۰

در بخش اول از این مطلب، با برخی نکات برای جلوگیری از پشت گوش انداختن کارهای روزمره، آشنا شدید. در ادامه، سه نکته مهم دیگر را نیز بخوانید. ۴- تمرین سخت داشته باشید. توصیه می شود، خود را به سختی های سازنده عادت دهید. منظور، حرکت به سمت سختی ها برای رسیدن به اهداف است. برای مثال، رقصنده […]

ادامه مطلب »
img
۲۰ بهمن ۱۳۹۰

اگر کارها را سر وقت انجام دهیم، نه تنها احساس خوبی پس از اتمام شان داریم، بلکه اگر کاری سر وقت انجام شود ما را از ضررهای احتمالی نیز مصون می دارد. اما آیا شما کارهایتان را سر وقت به انجام می رسانید یا وقتی که نوبت کار بعدی می شود آن را با هزار بهانه به تعویق […]

ادامه مطلب »