مطالبی که برچسب اطمینان دارند
img
۲۶ دی ۱۳۹۰

محیط های مختلف کاری، وظایف و ضوابط مخصوص به خود را دارند. اما رعایت برخی امور می تواند به شما کمک کند، به فردی بخشنده، مهربان، دوست داشتنی و قابل اتکا تبدیل شوید. اشتباه نکنید، اینجا حرفی از تملق از آقا یا خانم رئیس و یا بدگویی از دیگران نیست. این اعمال منفی در درازمدت برعکس عمل کرده […]

ادامه مطلب »