نوشته شده توسط در ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
Share

سابق بر این، تحقیقات انجام شده بر روی فعالیت نیمکره های فعال مغز افراد مختلف نشان داده بود که افرادی که نیمکره چپ مغزشان فعال است، از لحاظ فکری از تفکر منطقی برخوردارند و آنها که نیمکره راستشان فعال است، دارای تفکری خلاق می باشند. اما نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد علی رغم اینکه نیمکره راست مغز نقش به سزایی در شکل گیری افکار خلاقانه دارد، نیمکره چپ نیز در بروز این دسته از افکار نیز موثر است.

نتیجه تحقیقات محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان می دهد که نیمکره چپ مغز یک دستیار اصلی برای نیمکره راست مغز در شکل گیری تفکرات خلاق است.

creativity-left-brain-hemisphere-salemzi.jpeg

لیزا عزیز زاده، دستیار پروفسور محقق بر روی این موضوع می گوید، ما به هر ۲ نیمکره برای ایجاد تفکرات خلاق نیازمندیم. به منظور اثبات این موضوع عزیز زاده به همراه دستیارانش تصاویر MRI دانشجویان معماری را مورد بررسی قرار دادند (دانشجویان معماری اغلب به عنوان افرادی خلاق شناخته می شوند).

محققان اسکن مغزی افراد مورد نظر را تحت بررسی قرار دادند و به آنها یک دایره، یک C و یک 8 نشان دادند و از آنها خواستند تا با ترکیب آنها چندین شکل را ایجاد کنند. (این عملیات یک فعالیت خلاقانه در مغز محسوب می شود) همچنین از آنها خواسته شد تا با در کنار هم قرار دادن اشکال رویت شده، دایره و مربع بسازند. (این فعالیت هم در جمله فعالیت فضایی مغز قرار می گیرد و یک فعالیت درگیر با خلاقیت محسوب نمی شود.)

پس از انجام آزمایشات، مشخص شد که هنگام انجام فعالیتی که نیاز به خلاقیت وجود دارد، نیمکره چپ مغز به همراه نیمکره راست شروع به فعالیت می کند و به روند بروز تفکر خلاقانه نیمکره راست کمک می کند.

اما شما جزو کدام دسته از افراد قرار می گیرید؟ بیشتر منطقی هستید یا تفکر خلاق دارید؟

نتیجه یک تحقیق جدید نشان می دهد که می توان افراد را از روی نحوه گرفتن تلفن همراهشان شناسایی کرد. در صورتی که شما تلفن همراهتان را هنگام مکالمه بر روی گوش راستتان میگیرید، شما فردی هستید که از نیمکره چپ مغزتان بیشتر استفاده می کنید و این در حالیست که افرادی که تلفن رو بر روی گوش چپشان می گیرند، افرادی هستند که نیمکره راست فعالی دارند.

برگرفته از: HuffingtonPost