مطالبی که برچسب کاهش حواس پرتی دارند
img
۲۹ مهر ۱۳۹۱

در هرج و مرج و شلوغی دنیای امروزه، زیبایی ای که در ‘ساده انجام دادن کارها’ وجود دارد بسیار شیرین است. در حالی که ایمیل ها، مکالمات، اخبار، وقایع و خواسته ها هر روزه در حال سیلی زدن به صورت ما هستند، ذهن ما تماما در حال غرق شدن درباره افکار ساکن در گذشته و نگرانی های راجع […]

ادامه مطلب »