مطالبی که برچسب مطالعه در نور کم دارند
img
۴ بهمن ۱۳۹۰

در بخش اول از این مطلب، با سه باور نادرست که در جامعه شایع شده اند، آشنا شدید. در این بخش، با سه مورد دیگر از این باور ها آشنا شوید. باور نادرست چهارم: مطالعه در نور کم چشمان شما را نابود می کند شاید شما هم این حرف را شنیده باشید که مطالعه در نور کم، می […]

ادامه مطلب »